DOWNLOAD READ आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi) – steamlite.co.uk

Malice (Conspiracy 365,

,

डता येणार असतो आणि निवडावा तर लागणारच असतो पर्यवसान ठाऊक नसताना अंधारात घ्यावी लागणारी उडी माणसाच्या आयुष्यात नियत आहे ते हे यालाच आपण स्वातंत्र्य म्हणतो जाणिवेचा लख्ख उजेड नाही नेणिवेचा गच्च अंधार नाही आहे ते हे यालाच आपण स्वातंत्र्य म्हणतो जाणिवेचा लख्ख उजेड आणि नेणिवेचा गच्च अंधार नाही तिन्हीसांजेल?. घटना घडतात पुरातल्या ओंडक्यासारखी माणसं त्यात वाहून जातात घडायचं ते घडून जातं पण तरीही पर्याय असतातच तडफडण्याचे हसण्याचे रडण्याचे हरण्याचे जिंकण्याचे क्षमेचे सूडाचे स्वीकृतीचे तुकण्याचे ते घडून जातं पण तरीही पर्याय असतातच ठाकलेले तडफडण्याचे हसण्याचे
*रडण्याचे जिंकण्याचे क्षमेचे *
जिंकण्याचे क्षमेचे स्वीकृतीचे तुकण्याचे एकच नि.

read & download आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi)

आंधळ्याच्या गायी...(Andhalyachya Gayi)

Cobalt Blue Me VanvasiGarambicha BapuSharada Sangeetअमृतवेलदोस्त हो ! (Dost Ho !)Vishakhaसमुद्र [Samudra]